Welcome to your Ergenekon Destanı

1- Gene bir gün Göktürkler kimin baskınına uğramıştır?

2- Tatarların elinden kaçmayı başaran kimlerdir?

3- Çevresi yüksek, aşılmaz, geçit vermez dağlarla çevrili geniş bir düzlüğe yerleşen Kayan ve Nüküz, buraya hangi adı verdiler?

4- Ergenekon'dan çıkmak için bir yol aramağa başladılar, bulamadılar. Demircinin eritip çıkmayı önerdiği maden ne madenidir?

5- Ergenekon’da çıkarken onları yöneten demirci başbuğun adı nedir?