Zihin Haritaları

Turkuaz Eğitim
Zihin Haritaları

Günümüzde bilim ve teknoloji alanlarında yaşanan gelişmeler ile birlikte değişen koşullar bireylerin üzerindeki bilgi yükünün niteliği ve niceliğinde muazzam bir artışa neden olmuştur. Bu durum da bilgiye daha hızlı erişimi, bilgiyi depolamayı (öğrenmeyi), kalıcı olacak şekilde yapılandırabilmeyi ve de bilginin uzun vadede hatırlanabilmesini zorunlu kılmıştır.

Bu durum ayrıca öğrenim hayatı içerisinde bulunan ezber bilgiden uzak, dikkat ve yoğunlaşma, okuduğunu anlama ve yorumlama becerisi gerektiren “Yeni Nesil Sorular” kapsamında sınavlara hazırlanan Genç Arkadaşlarımız kadar çalışma hayatı içerisinde ise gelişen ve yenilenen bilgileri daha hızlı ve ayrıntılı edinmek, gelişen koşullara göre değerlendirip yeni çıkarımlar ortaya koymak zorunda olan Yetişkin Bireyleri de yakından ilgilendirmektedir.

Okunması gerekenlerin çokluğu, zamanın azlığı insanları daha hızlı okuyabilmek, okuduğunu kısa sürede anlamlandırmak ve uzun vadede hatırlanır kılmak için bilimsel araştırmalar yapmaya, çeşitli alternatif yollar aramaya itmiştir. Bunun en etkili ve kolay yolu ise “Zihin Haritaları” ile hızlı okuma ve anlama becerimizi arttırmaktır. Okunan şeyi kısa sürede anlamlandırabilme ve uzun vadede hatırlayabilme kişiye özel doğuştan gelen bir lütuf değil, doğru ellerde geliştirilebilecek bir yetenektir.

Zihin haritası başlangıç olarak anahtar kelimeler, renkler ve şekiller kullanılarak gerçekleştirilen bir not tutma tekniği olarak ortaya çıkmıştır. Bu not tutma tekniğinin temelini Exeter Üniversitesi’nden Dr. Gordon Howe ve arkadaşlarının yaptığı araştırma sonuçları oluşturmaktadır. Bu teknik daha sonra daha çok batı ülkelerinde “Akıl Haritaları” (İngilizce: Mind Maps), “Zihin Haritaları” (İngilizce: Mental Maps), “Öğrenme Haritaları” (İngilizce: Learning Maps) gibi isimlerle anılmışlardır. Tekniğin Türkiye’de tanınması ve Türkçeye girmesi 1995 yılında gerçekleşmiştir.

Zihin haritaları, tekdüze bilgilerden oluşan uzun bir listeyi, beynin doğal işleyiş biçimine uygun olarak çalışan; renkli, akılda kalıcı ve son derece düzenli bir şemaya dönüştürür.
Zihin haritası, beynin dinamik potansiyelinin kilidini açmak için evrensel bir anahtar kullanarak, düşünceleri güçlü birer grafik işlem haline getirip fikirlerin işlenebilirliğini kolaylaştıran, kendi doğal düşüncelerimizin bir aynasıdır.

Beyinde işlenen fikirleri tam anlamıyla “aktaran” bir not alma aracı olarak görülebilir. Çeşitli zihin haritalama teknikleri olmasının yanı sıra, hepsinin bir ortak noktası vardır: Merkezden yayılan ve basit, beyin dostu kavramlardan oluşan çizgiler, semboller, kelimeler, renk ve görüntüler kullanan doğal bir örgütlenme yapısına sahiptirler.

Zihin haritası yönteminin bilinen en önemli özelliği insan beynine herhangi bir zamanda gelen fikirleri anında “ dosyalayabilme ” yeteneği kazandırmasıdır. Akla gelen sırada düşünmek zorunda kalmak ve beyin yeterliliğini kısıtlamak yerine, zihin haritası tekniğiyle tüm fikirler gerektiği zaman kullanılmak üzere yerlerini alır.

Zihin Haritaları sayesinde birey;

  • Tekdüze bilgilerden oluşan uzun bir listeyi beynin doğal işleyiş biçimine uygun olarak çalışan, renkli, akılda kalıcı ve son derece düzenli bir şemaya dönüştürür.
  • Resim ve şekilli not tutma yöntemleri ile öğrenmeyi eğlenceli hale getirir.
  • Bilgi ve fikirleri daha çok özümseyebilir ve yoğunlaşabilme yetisini arttırır.
  • Klasik ve uzun notların aksine, edinilen bilginin tekrarını ve hatırlamayı kolaylaştırır.
  • Daha az zamanda daha çok iş yapabilir hale gelir
  • Hafıza ve hayal gücünü geliştirir.
  • Yaratıcı düşünmeyi tetikler.

Son Yazılarımız

Zihin Haritaları

Turkuaz EğitimZihin Haritaları Günümüzde bilim ve...

Hafıza Teknikleri

Hafıza Teknikleri Günümüzde bilim ve teknoloji...

Anlayarak Hızlı Okuma

Anlayarak Hızlı Okuma Günümüzde bilim ve teknoloji...

Hafıza Teknikleri

Günümüzde bilim ve teknoloji alanlarında yaşanan gelişmeler ile birlikte değişen koşullar bireylerin üzerindeki bilgi yükünün niteliği ve niceliğinde muazzam bir artışa neden olmuştur. Bu durum da bilgiye daha hızlı erişimi, bilgiyi depolamayı (öğrenmeyi), kalıcı olacak şekilde yapılandırabilmeyi ve de bilginin uzun vadede hatırlanabilmesini zorunlu kılmıştır.

Bu durum ayrıca öğrenim hayatı içerisinde bulunan ezber bilgiden uzak, dikkat ve yoğunlaşma, okuduğunu anlama ve yorumlama becerisi gerektiren “Yeni Nesil Sorular” kapsamında sınavlara hazırlanan Genç Arkadaşlarımız kadar çalışma hayatı içerisinde ise gelişen ve yenilenen bilgileri daha hızlı ve ayrıntılı edinmek, gelişen koşullara göre değerlendirip yeni çıkarımlar ortaya koymak zorunda olan Yetişkin Bireyleri de yakından ilgilendirmektedir.

Okunması gerekenlerin çokluğu, zamanın azlığı insanları daha hızlı okuyabilmek, okuduğunu kısa sürede anlamlandırmak ve uzun vadede hatırlanır kılmak için bilimsel araştırmalar yapmaya, çeşitli alternatif yollar aramaya itmiştir. Bunun en etkili ve kolay yolu ise “Hafıza Teknikleri” ile hızlı okuma ve anlama becerimizi arttırmaktır. Okunan şeyi kısa sürede anlamlandırabilme ve uzun vadede hatırlayabilme kişiye özel doğuştan gelen bir lütuf değil, doğru ellerde geliştirilebilecek bir yetenektir.

Psikoloji biliminde hafıza, bilgiyi işleyip beynin yapısına uygun bir biçimde saklayabilme; gerektiğinde geri çağırıp kullanabilme yeteneğidir. Hafızanın diğer adı bellektir. Hafıza teknikleri ile geliştirilmesi mümkün olan insan belleği, sınırları belirsiz çok büyük bir depolama alanıdır. Özellikle çocukların hafızası hızlı ve etkin bir şekilde gelişime açıktır.
Hafıza geliştirmek, toplam depolama alanını büyütmek değil; depolama yeteneğinin geliştirilmesidir.

Hafıza teknikleri beynin gücünün farkına varma ve onu en etkin şekilde kullanma sanatıdır. Beynin sözcükler, sayılar, mantık, analiz, çizgisellik gibi alanlarla ilgilenen sol tarafıyla; ritim, renk, boyut, hayal gibi alanlarla ilgilenen sağ tarafını harekete geçirerek öğrenme yüzdesini yukarılara çekmek hafıza teknikleriyle mümkündür.

Klasik yöntemlerde öğrenmeyi kalıcı hale getirdiği iddia edilen doğrusal tekrar yöntemi bir kısır döngüden ibarettir ve beynin işleyiş biçimine uygun değildir. Hafıza teknikleri ise beynin işleyiş biçimine uygundur ve bu sayede öğrenilen bilgiler kalıcı hafızaya aktarılarak istenildiğinde geri çağrılacak konuma gelmiş olur. Çünkü bu şekilde nöronlar birbirini ateşler, öğrenme hızlanır ve öğrenilen bilgiler asla unutulmaz.

BAŞLICA HAFIZA TEKNİKLERİMİZ

• Zaman Yönetimi Tekniği I (Pomodoro Tekniği)
• Zaman Yönetimi Tekniği II (Swiss Cheese)
• Zihin Haritaları (Mind Maps)
• Leitner Kutusu Tekniği (Leitner Cards)
• Hafıza Sarayı Tekniği (Memory Palace)
• Feynman Tekniği
• Çalışma Arkadaşı (Study-Budy) Tekniği
• Sesletim (Sayı – harf) Tekniği

Son Yazılarımız

Zihin Haritaları

Turkuaz EğitimZihin Haritaları Günümüzde bilim ve...

Hafıza Teknikleri

Hafıza Teknikleri Günümüzde bilim ve teknoloji...

Anlayarak Hızlı Okuma

Anlayarak Hızlı Okuma Günümüzde bilim ve teknoloji...

Eğitimlerimiz Hakkında Bilgi Almak için Hemen Arayın

Anlayarak Hızlı Okuma

Günümüzde bilim ve teknoloji alanlarında yaşanan gelişmeler ile birlikte değişen koşullar bireylerin üzerindeki bilgi yükünün niteliği ve niceliğinde muazzam bir artışa neden olmuştur. Bu durum da bilgiye daha hızlı erişimi, bilgiyi depolamayı (öğrenmeyi), kalıcı olacak şekilde yapılandırabilmeyi ve de bilginin uzun vadede hatırlanabilmesini zorunlu kılmıştır.

Bu durum ayrıca öğrenim hayatı içerisinde bulunan ezber bilgiden uzak, dikkat ve yoğunlaşma, okuduğunu anlama ve yorumlama becerisi gerektiren “Yeni Nesil Sorular” kapsamında sınavlara hazırlanan Genç Arkadaşlarımız kadar çalışma hayatı içerisinde ise gelişen ve yenilenen bilgileri daha hızlı ve ayrıntılı edinmek, gelişen koşullara göre değerlendirip yeni çıkarımlar ortaya koymak zorunda olan Yetişkin Bireyleri de yakından ilgilendirmektedir.

Okunması gerekenlerin çokluğu, zamanın azlığı insanları daha hızlı okuyabilmek için bilimsel araştırmalar yapmaya, çeşitli olası yollar aramaya itmiştir. Bunun en etkili ve kolay yolu ise “Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri” ile hızlı okuma ve anlama becerimizi arttırmaktır. Anlayarak hızlı bir şekilde okuyabilme kişiye özel doğuştan gelen bir lütuf değil, doğru ellerde geliştirilebilecek bir yetenektir.

Hızlı okuma; anlam kaybetmeden, dakikada okunan sözcük sayısını artırmak için geliştirilmiş bir beceri, yaklaşım ya da sanat olarak adlandırılmaktadır.

Daha teknik bir ifade ile kişilerin çabukluk, belleme ve kavrama yeteneklerini geliştirerek, daha önceki okuma süresine kıyasla dakikada okudukları kelime sayısını ve anlama düzeylerini arttırmaları demektir. Temelinde ise göz egzersizleri aracılığıyla, göz algılama yetisini ve duraklama sırasında gözün okuma alanını geliştirme bulunmaktadır.

Hızlı okumanın tarihçesi 1940 yıllarına kadar dayanmaktadır. 2.Dünya Savaşında Alman savaş uçaklarının İngilizleri bombalamasına karşı, İngiliz pilotlarının ve kulelerdeki gözcülerin tepki verme yetilerinin arttırılması amacıyla Ohio Üniversitesinden Dr. D.S. Renshaw’ın geliştirdiği “tachistoscope” diğer bir adı “Visualizer” isimli aletle birlikte, göz hızının geliştirilebilirliği tespit edilmiştir. Amerikalı uzmanların bu buluşun “kelimeli algılamayı” hızlandırmada işe yarayıp yaramayacağını test etmeye başlamasıyla birlikte “Hızlı Okuma” kavramı ortaya çıkmış, 1950’lerde Amerika’da “Speed Reading” adı altında düzenlenen kurs ve etkinliklerle “Hızlı Okuma Teknikleri” sahaya girmiştir. Ülkemizde ise 1985’lerden itibaren kullanılmaya başlanmıştır.

Hızlı Okuma Eğitimi sayesinde birey;

• Yanlış okuma alışkanlıklarından kurtulur.
• Beyni iki yönlü kullanarak zihinsel yeterliliklerini daha etkin biçimde kullanır.
• Dikkat ve yoğunlaşma süresini %50 oranında, mevcut okuma hızını ise en az 2-3 kat artırır.
• Göz ritmi ve görme yetisini geliştirir, gözlerini daha az yorar.
• Zamandan tasarruf etmiş olur.
• Zahmetsiz ve akıcı biçimde öğrenmeyi başarır.
• Hızlı ve etkin okuma becerileri sayesinde okuma hızının yanı sıra sözcük haznesini ve genel bilgi birikimini arttırarak, iş ve okul hayatında başarıyı yakalar.
• Kendine olan özgüvenini geliştirerek iş ve eğitim hayatında daha başarılı hale gelir.

Son Yazılarımız

Zihin Haritaları

Turkuaz EğitimZihin Haritaları Günümüzde bilim ve...

Hafıza Teknikleri

Hafıza Teknikleri Günümüzde bilim ve teknoloji...

Anlayarak Hızlı Okuma

Anlayarak Hızlı Okuma Günümüzde bilim ve teknoloji...

Eğitimlerimiz Hakkında Bilgi Almak için Hemen Arayın